Η υπηρεσία παρέχεται από:

Pirate Party Greece
Athens
Greece


Η υπηρεσία αυτή έχει υλοποιηθεί με το ακόλουθο λογισμικό:

ΛογισμικόΈκδοσηΆδεια
LiquidFeedback Frontend
2.2.7
MIT/X11
LiquidFeedback Core
2.2.6
MIT/X11
WebMCP
1.2.6
MIT/X11
Lua
5.1
MIT/X11
PostgreSQL
9.3.5
BSD3rd party license information:

The icons used in Liquid Feedback (except national flags) are from Silk icon set 1.3 by Mark James. His work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.