Ακυρωμένο (καμμία εισαγωγή πρωτοβουλίας)
2016-05-09 στις 18:29
Η επιβεβαίωση άρχισε
2016-05-09 στις 17:59
Η συζήτηση ξεκίνησε
2016-05-09 στις 15:59
Νέο θέμα
2016-05-09 στις 15:59
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-22 στις 09:10
Η ψηφοφορία ξεκίνησε
2015-10-17 στις 09:10
Η επιβεβαίωση άρχισε
2015-10-16 στις 09:10
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-08 στις 22:27
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-08 στις 22:26
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-08 στις 22:25
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-08 στις 22:24
Η συζήτηση ξεκίνησε
2015-10-06 στις 09:10
Νέο θέμα
2015-10-06 στις 09:00
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 12:08
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 12:06
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 12:05
Ολοκληρώθηκε (χωρίς νικητή)
2015-10-05 στις 12:03
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 12:03
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 12:01
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 11:59
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 11:57
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 11:57
Ολοκληρώθηκε (με νικητή)
2015-10-05 στις 11:48
Η ψηφοφορία ξεκίνησε
2015-10-03 στις 22:27
Η ψηφοφορία ξεκίνησε
2015-10-03 στις 22:26

Προβολή παλαιοτέρων συμβάντων